Orthodontist, werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Opleiding
2005:Opleiding tot tandarts afgerond aan het Academisch Centrum
Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
2010:Specialisatie Orthodontie afgerond aan het Academisch Centrum
Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
Ervaring
2005-2006:Werkzaam als tandarts in diverse praktijken in Nederland
2010-2014:Werkzaam als orthodontist in diverse orthodontistenpraktijken in Den Bosch, Vught en Tilburg
Registratie
Opgenomen in het specialistenregister Orthodontie Nederland