Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft per 1 januari 2013 een tarievenlijst voor alle orthodontische behandeling opgesteld. De tarieven zijn daardoor bij elke orthodontist gelijk.

Wanneer er een aanvullende verzekering is afgesloten, zal er door de zorgverzekeraar een deel van de behandelingskosten worden vergoed. Hoeveel vergoeding u precies krijgt, hangt af van de door u afgesloten verzekering, de leeftijd van de patient en in sommige gevallen de ernst van de afwijking. Zorgverzekeraars vergoeden orthodontische behandelingen in hun aanvullende verzekeringen erg verschillend, het is dus raadzaam dit goed uit te zoeken voordat u begint met de behandeling. Uiteraard krijgt u na het eerste consult of na het bespreken van het behandelplan een gespecificeerde kostenbegroting.

Wij verwijzen derhalve voor de hoogte van de tarieven naar de site van de Nederlandse Zorgautoriteit, www.nza.nl. Direct meer informatie over de tarieven: download de PDF.

Materiaal en techniekkosten Orthodenbosch 2018