Eerste consult

Tijdens het eerste consult wordt er kennisgemaakt met de orthodontist. Zij zal een mondonderzoek uitvoeren en de staat van het gebit en de stand van de kaken beoordelen en bespreken. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt samen met u bepaald of er wel of niet gestart zal worden met een orthodontische behandeling. Indien op korte termijn met een behandeling zal worden gestart, ontvangt u een kostenbegroting en zal een afspraak voor het maken van een uitgebreid onderzoek worden ingepland. Als door wisseling van de tanden en kiezen of door een groeispurt het beter is om voorlopig af te wachten, wordt er met u een nieuwe afspraak ingepland om in een later stadium de gebitssituatie opnieuw te kunnen beoordelen.    

Voor het maken van een eerste consult kunt u telefonisch contact met ons opnemen of gebruik maken van het online inschrijvingsformulier. Hiervoor is een verwijzing van uw tandarts niet direct noodzakelijk.